Generalități

        Folosirea (vizitarea sau recomandarea) acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții.

        Pentru folosirea site-ului în bune condiții, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

         PAXTRAVEL.RO își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

        Accesând pagina “Termeni și condiții”, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Definiții

        Acest site este întreținut și administrat de PAXTRAVEL S.R.L. (legal înregistrată), care va fi denumită, în continuare, Societate.

        Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului www.paxtravel.ro, este denumită Client.

         Adresa web care este proprietatea Societății (www.paxtravel.ro), va fi denumită generic site-ul www.paxtravel.ro.

         Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe site-ul www.paxtravel.ro, vor fi denumite în continuare conținut.

Drepturi de autor

        Întregul conținut al site-ului www.paxtravel.ro este proprietatea Societății și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/ 1996).

         Folosirea, fără acordul Societății, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).

          Astfel, sunt interzise, în mod expres: accesarea site-ului www.paxtravel.ro de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală a conținutului, precum și citirea sau publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparație sau analiză în vreun fel.

           Fotografiile și informațiile sunt folosite cu acordul furnizorului, fie direct, fie prin reprezentanții săi din România.

          Problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală se raportează la următoarea adresa de e-mail: contact@paxtravel.ro

Securitatea datelor personale și a informațiilor

       Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate, numai în scopul declarat al acestui site.

       Informațiile din formularul de contact sunt necesare pentru a vă trimite informații de interes personal sau anunțarea promoțiilor în curs etc., în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

       Societatea nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

       Conform cerințelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, în sectorul comunicațiilor electronice Pax Travel S.R.L. are obligația de a administra, în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

        Conform Legii nr. 677/ 2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la contact@paxtravel.ro.

       Dacă anumite date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Drepturile utilizatorilor site-ului www.paxtravel.ro

       Dreptul la informare – Utilizatorul are dreptul să fie informat că datele sale vor fi prelucrate

       Dreptul de opoziție – Utilizatorul are dreptul de a se opune, în orice moment, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

       Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate.

       Dreptul de a se adresa justiției în cazul în care consideră de cuviință acest lucru.

Frauda

      ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.paxtravel.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVER-ULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL NOSTRU, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.paxtravel.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Litigii

       Orice litigiu apărut intre Clienți și Societate va fi rezolvat prin cale amiabilă.

       În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

        Fiind de acord cu Termenii și Condițiile, clientul își asumă, în totalitate, aceste riscuri.

        Pentru orice neclarități vă rugam să ne  contactați .