Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov – mare ajutător la vreme de epidemie

       De-a lungul istoriei Țările Române au fost afectate de multe epidemii, majoritatea mult mai grave decât cea pe care o traversăm acum. În aceste situații tragice Sfinții și-au arătat adesea iubirea rugătoare către Dumnezeu, încetinind sau oprind în mod miraculos răspândirea bolilor.

Cuviosul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este unul dintre Sfinții care s-au plecat cu milostivire la rugăciunile strămoșilor noștri deznădăjduiți de mărimea ispitelor. Sunt memorabile cazurile în care ajutorul acestui Sfânt s-a manifestat în mod vădit:

Izbăvirea de ciumă

Una dintre marile minuni săvârșite de Sfântul Dimitrie asupra orașului București a fost izbăvirea acestuia de o cumplita epidemie de ciumă. În anul 1814, în vremea domnitorului Caragea, orașul a fost cuprins de o epidemie de ciumă. Pentru că boala făcea tot mai multe victime, la cererea domnitorului, călugării de la Catedrală au luat Moaștele Sfântului Dimitrie și le-au scos în procesiune, ocolind orașul și făcând rugăciuni, pentru izbăvirea de primejdie. Începând din acea zi, ciuma a încetat sa mai facă noi victime.

Oprirea holerei

În anul 1831, o epidemie de holeră a cuprins orașul București, care rămăsese aproape pustiu, locuitorii fugind care pe unde au putut, din calea groaznicei maladii. În ziua de 15 septembrie 1831, generalul Pavel Kiseleff, președintele Divanului, a hotărât să ceară ajutorul Sfantului Dimitrie. Moastele Cuviosului au fost duse pe câmpia Filaret, unde, în prezența autorităților militare, generali și ofițeri, a preoților și a credincioșilor care nu părăsiseră orașul, Mitropolitul și călugării au făcut rugăciuni pentru încetarea holerei. Potrivit mărturiilor istorice, din ziua de 15 septembrie, numărul morților a scăzut repede.

1870 – Evlavia locuitorilor către Ocrotitorul Bucureștilor – o imagine cât 1000 de cuvinte

În anul 1870 Bucureștiul a fost lovit de o epidemie de angină. Cei mai afectați erau copiii, ei fiind predispuși spre formele grave ale bolii. În aceste condiții, în luna iulie a acelui an, s-a organizat o procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, traversându-se orașul de la un capăt la celălalt.
Ca amintire a acelui moment s-a păstrat o imagine care dă mărturie peste veacuri de evlavia pe care o aveau bucureștenii față de ocrotitorul lor ceresc. Se poate observa că racla cu sfintele moaște era  purtată pe umeri de patru preoţi, care trec peste trupurile bolnavilor culcaţi pe jos. Cortegiul este foarte numeros, se poate observa un Episcop, însoţit de 20 de preoţi ce poartă icoane şi prapuri, precum şi doi diaconi ce tămâiază înaintea sicriului cu sfânta relicvă. Clerul este urmat de poporul drept-credincios. Deasupra procesiunii, este înfăţişat Cuviosul, care în mâna dreaptă are o cruce, iar în cea stângă îşi ţine metaniile.
Atât această imagine cât și alte însemnări ne înfățișează pe mamele copiilor bolnavi aducându-i pe micuți înaintea Sfântului. Sunt mărturisite vindecări ale copiilor încredințați astfel ocrotirii Cuviosului Dimitrie.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov

      Cela ce eşti floare duhovnicească neveştejită a patriei noastre şi rugător neîncetat către Făcătorul de bine, ia aminte la nevrednicile noastre cereri şi sârguieşte ca un bun părinte spre ajutorul nostru, care cu nădejde năzuim către Dumnezeu, prin tine. Deci, ca unul care ai îndrăznire către Domnul, roagă-te ca să mântuiască sufletele noastre!